OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tank en installatie vakkundig laten keuren

Een tank en een installatie laten keuren is niet alleen verplicht, het geeft ook een goed gevoel dat de tank of tankenpark voldoet aan de strenge eisen. Je voorkomt er vervelende boetes mee. Bovendien kan uw verzekeraar gaan dwarsliggen als je bij calamiteiten een niet-goedgekeurde opslag van brandstof of chemicaliën in gebruik heeft. Vink is gecertificeerd installateur om te keuren én waar nodig te herstellen en te reinigen.

Visuele inspectie en advies
Heb je advies nodig over het wel of niet laten keuren van de tank en bijbehorende installatie? Vink heeft alle actuele kennis in huis. Wij komen graag langs voor een visuele inspectie van de opstelling, het leidingwerk, de plaatdikte, dichtheid en de inspectie van de werking van de installatie.

Laat jouw tank en installatie keuren door een gecertificeerde keuringsinstantie

Tank laten keuren door een expert

Naar aanleiding van de keuring stellen we een rapportage op die exact inzicht geeft in de toestand van de tank en installatie. Uiteraard staan we je ook graag terzijde met een advies over eventuele sanering, reiniging en (her)certificering. 

De keuring van tankinstallaties met chemicaliën, brandstoffen, smeerolie en afgewerkte olie kan alleen verricht worden door gecertificeerde bedrijven. Alle werkzaamheden van Vink op dit gebied worden gedaan volgens de PGS30 (bovengrondse installatie), de PGS 28 (ondergrondse installatie), de PGS 31 (chemicaliën) en de BRL K903. 

Keuringen van tanks in heel Nederland

          Certificeringen:

Meer weten over keuringen van Vink?

Projectontwikkeling